Ontdek en ervaar Hoe je omgaat met gevaar!
yellow or black chefron

Ontdek en ervaar hoe je omgaat met gevaar

De Risk Factory is dé ontdekfabriek voor veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Via nagebootste praktijksituaties krijgen basisschoolleerlingen van groepen 7 en 8 bewust inzicht in de risico’s op het gebied van veilig­heid, gezondheid en duurzaamheid. Door zelf te doen en te ervaren, leren zij hoe zij in zo’n situatie moeten handelen. De situaties gaan onder meer over brand­gevaar, cybercrime, verkeers­veiligheid, pestgedrag en groepsdruk, contact met hulpdiensten, waterveiligheid en hygiëne.

De kracht van samen

De Risk Factory is een initiatief van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met verschillende partners. Zoals de GGD, politie, brandweer, het waterschap, de ambulancedienst en de provincie Noord-Brabant. Bij het samenstellen van het programma is samengewerkt met gemeenten, docenten en schoolbesturen. Zo zorgen wij ervoor dat de activiteiten aansluiten bij de kerndoelen van het primair onderwijs en van gemeenten.

Overgewaaid uit Groot-Brittannië

Het concept van de Risk Factory komt uit Groot-Brittannië. Hier is in Edinburgh de eerste Risk Factory succesvol opgericht. Midden- en West-Brabant is de derde regio in Nederland waar een Risk Factory is opgericht. Twente en Limburg-Noord zijn ons voorgegaan.

Wetenschappelijk bewezen

De gekozen aanpak, om door te doen en te beleven, te leren, is onderzocht en wetenschappelijk onderbouwd. Zo weten we dat leerlingen die een bezoek hebben gebracht aan de Risk Factory:

  • hoger scoren op prestatie- en kennistesten over handelingen bij onveilige situaties,
  • aantoonbaar meer kennis hebben over de behandelde veiligheidsonderwerpen,
  • risico’s beter kunnen inschatten en beoordelen.
Risk Factory

Over de Dongecentrale

Je vindt de Risk Factory in de Dongecentrale in Geertruidenberg. De centrale is een voormalige elektriciteitscentrale van de Provinciale Noord-Brabantse Electriciteits Maatschappij. Later werd dat Essent. Door het educatieve centrum hier te huisvesten, heeft het cultuurhistorisch pand een duurzame herbestemming.